Talande webb

Pressmeddelande 23 februari 2017

Örebro kommun har gett Örebro Rättighetscenter medel för att utbilda ensamkommande barn och unga samt deras gode män i diskrimineringslagen och mänskliga rättigheter. Idén kom från FN:s Barnrättskommittés rapport som visade att ensamkommande och andra asylsökande barn löpte större risk att utsättas för diskriminering. I rapporten uppmanades Sverige att vidta åtgärder i form av informationsinsatser för barn och unga om deras rättigheter.

– Vi genomför redan denna utbildning för ungdomar i skolor så att anpassa utbildningen till ensamkommande kändes som en självklarhet, säger Sea Flykt Bergman, projektansvarig på Örebro Rättighetscenter

Utbildningen i diskrimineringslagen är en del av Örebro Rättighetscenters ordinarie verksamhet och utförs för såväl ungdomar i skolan som vuxna på exempelvis arbetsplatser. Orättvis behandling är något många har upplevt men att det handlar om diskriminering eller trakasserier i lagens mening samt vem som ansvarar för att orättvis behandling inte sker kan vara svårt att veta. Örebro Rättighetscenter har efter sina utbildningar kunnat se resultat i form av att fler personer söker sig till antidiskrimineringsbyrån för rådgivning och stöd.

– Den utsatta bär inte ansvaret för den diskriminering som den utsätts för men tyvärr hamnar det ofta på just den utsatte att själv söka upprättelse.  Vi tycker att det är viktigt att inkludera gode män i utbildningssatsningen eftersom det faller på de gode männen att tillgodose barnens rättigheter, säger Sea

Utbildningarna förväntas utföras under hösten 2017 och är just nu i utformningsstadiet. För att anpassa utbildningen efter behov så önskar Örebro Rättighetscenter kontakt med ensamkommande barn och unga, familjehem och gode män som kan tänka sig att besvara frågor relevanta för utbildningen.

Örebro Rättighetscenter är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning, information och utbildningar, opinionsbildning och lobbying.

För mer information kontakta:

Sea Flykt Bergman
Projektansvarig
Slottsgatan 13A, 703 61 ÖREBRO
Tel: 019-18 40 17
Sms: 076-006 20 42
E-post: sea.flykt.bergman@rattighetscenter.se
webbplats: rattighetscenter.se
Facebook: facebook.com/orebrorattighetscenter


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *