Enligt Hanno Essén, docent i teoretisk fysik, är mellan 1,5 och 3 procent av den svenska befolkningen elöverkänsliga. Att vara elöverkänslig innebär att inte tåla mötet med el. Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och arbetet för att öka tillgängligheten i samhället inkluderar alla, även personer med denna funktionsvariation. Tillkortakommandet uppstår först i mötet med elektricitet, som genom anpassning måste göras tillgängligt.

År 2015 trädde en lagändring i kraft om bristande tillgänglighet. Detta innebar att det nu kan anses diskriminerande om tillgänglighet hos verksamheter brister. Det är samhällets intresse att möjliggöra att alla oavsett funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att vistas i samhället. Det kan bl.a. röra sig om rullstolsramper till restauranger, ledsagning genom myndighetslokaler och hörselslingor i föreläsningssalar.

Eftersom elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning skulle avsaknad av elsanerade myndighetslokaler och liknande kunna ses som diskriminerande. Med hänsyn till lagen om bristande tillgänglighet utvidgas möjligheter för elöverkänsliga individer att hävda sin rätt om ett liv utan vardagliga hinder.

Tyvärr har det visat sig vara mer effektivt i teorin än i verkligheten p.g.a. avsaknaden av kunskap och förståelse för elöverkänsliga. Personer som upplever att de inte tål elektricitet är ofta tvungna att flytta med hänsyn till sina besvär eftersom att de inte kan vistas i närheten av mobilmaster och annan trådlös teknik.

De svårt drabbade personerna beskriver en situation där de i stort tvingas leva utanför samhället. Det är inte ovanligt att elöverkänsliga hamnar i svåra livskriser, där de kanske förlorar möjligheten till karriär, till sitt yrkesliv, sitt sociala liv, sin fysiska hälsa och sin bostad samtidigt som hen möts med misstro från samhället. Depression eller psykiska svårigheter följer lätt i spåren av den svåra situationen.

Det är i vikt att civilsamhället, myndigheter och övriga aktörer i samhället strävar efter ett tillgängligt samhälle för alla. Den miljörelaterade funktionsnedsättningen existerar och bör därför uppmärksammas i allra högsta grad. Vi bör skapa ett samhälle där elöverkänsliga individer inte hamnar i skuggan utan arbeta mot ett samhälle anpassat för alla.

För mer information se här.

Hana Durakovic
Örebro Rättighetscenter