Idag den 25 mars uppmärksammas minnet av de som föll offer för slaveriarbete och den transatlantiska slavhandeln. Dagens datum grundar sig i införandet av förbud mot slaveri i England år 1807.

Slavhandeln har sett väldigt olika ut i olika delar av världen. I Sverige förbjöds slaveri 1335 men Sverige involverades ändå utanför landets gränser bland annat i den transatlantiska slavhandeln som pågick från 1500 – 1850-talet. Den transatlantiska slavhandeln omfattar den transport av slavar från Afrika över Atlanten till Amerika som var en del av den så kallade triangelhandeln. Framför allt spelade Sverige en viktig indirekt roll då de exporterade så kallat voyagejärn till de brittiska slavhandelsstäderna vilket användes som valuta för att köpa slavar.

Enligt FN artikel 4 så är all slavhandel i världen förbjuden. ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna”. Trots förbudet rapporterar människorättsgruppen ”Walk Free Foundation” år 2016 att 46 miljoner människor världen över arbetar som slavar. Främst är det kvinnor och barn i särskilt utsatta situationer.

Så sent som i slutet av 2017 uppmärksammades fall där slavar auktionerades ut i Libyen. En afrikansk man auktioneras ut som grävare för några tusenlappar. De andra valen han har är att svälta eller riskera att dö på flykten över Medelhavet. Även vid motstånd så riskeras livet. Upptäckter som indikerar tecken på tortyr så som brännmärken, flådd hud och skottskador har påvisats. Även i Nordkorea rapporterar Amnesty att 200 000 människor arbetar som slavar och lever i princip utan några mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Den stora frågan är, hur kan detta få ske och pågå än idag trots förbud?

Det moderna slaveriet tros bero på många olika orsaker. Korrupta regeringar som själv är en del utav problemet och som väljer att tona ner det och kommer undan utan att få något kännbart straff är en stor anledning. Befolkningstillväxten i södra delarna av världen en annan. Folk som mer eller mindre tvingas att anta att arbeta under dessa förhållanden för att de kanske är skuldsatta eller i stort behov utav pengar. Detta leder till ett maktförhållande och en beroendeställning till de som utnyttjar slavar som kan vara svår att ta sig ur.

Kevin Bales är professor i modernt slaveri vid Nottingham University och även grundare till organisationen ”Free the slaves”. Organisationen arbetar för att bygga upp samhällen för att kunna motverka att människor både bedriver och utnyttjas i slavhandel. Genom att försöka sträva efter detta kan broar till frihet byggas. Många gånger känner inte människor i denna exploatering till sina rättigheter och accepterar slavarbete. Många är omedvetna om vilka risker det faktiskt innebär. I många samhällen där slavarbete förekommer saknar människor en human inkomst, utbildning, hälso och sjukvård, bostäder samt lokala organisationer som kan förespråka sociala förmåner och rättsligt skydd. ” Free the slaves” arbetar bland annat för att utbilda människor om risker med slavarbete, ge tillgång till rättsligt skydd, öka kostnaderna för att bedriva slaveri och skärpa konsekvenserna för det.

Så, en dag som denna tycker jag personligen att det är viktigt att även uppmärksamma och påminna att än är kampen mot slaveri inte över. Men, trots att en känsla av maktlöshet som en ensam, individ kan infinna sig så är det viktigt att ändå sprida kunskap och inte blunda för det som faktiskt pågår. Och det finns faktiskt möjligheter att kunna påverka att förhindra denna grova människorättskränkning!

” Att övervinna fattigdomen är inte en uppgift för välgörenhet, är det en akt av rättvisa. Liksom slaveri och apartheid är fattigdomen inte naturligt. Det är konstgjorda och det kan övervinnas och utplånas genom insatser från människor. Ibland faller på en generation att vara stor. Du kan vara den stora generationen. Låt din storhet blomma.” – Nelson Mandela.

Frida Åkerdal
Örebro Rättighetscenter

 

Källor:
Elektroniska källor:

Free the slaves. (2018). Our model for freedom Hämtad 2018-03-11, från https://www.freetheslaves.net/our-model-for-freedom/community-liberation-initiative/

Regerings hemsida för mänskliga rättigheter (2018). Förbud mot slaveri och slavhandel Hämtad 2018-03-11, från http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-slaveri-och-slavhandel

Persson, J. (2011-05-04). De behandlas som slavar. Svenska Dagbladet. Hämtad 2018-03-11, från https://www.svd.se/amnesty-de-behandlas-som-slavar

Filmklipp:
Kevin Bales – ”How to combat modern slavery” https://www.ted.com/talks/kevin_bales_how_to_combat_modern_slavery#t-195185