Som 16-åring är det inte alltid lätt att stå upp för sina rättigheter mot arbetsgivaren – men det finns stöd att få!

Nu är det dags för många unga att sommarjobba och för några är det första steget in i arbetslivet. Därför kan det vara bra att känna till sina rättigheter.

Det händer ibland att arbetsgivaren försöker utnyttja och negativt särbehandla unga sommarjobbare. Det kan handla om ovälkomna sexuella närmanden mot dig, kränkande språkbruk på arbetsplatsen, att du får lägre lön än en arbetskollega med samma eller likvärdigt arbete eller att sommarjobbet avslutas i förtid.

Enligt Diskrimineringslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att behandla en arbetstagare eller en arbetssökande sämre av skäl som har att göra med personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder. Om din arbetsgivare eller kollegor särbehandlar eller trakasserar dig och du tror att det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan kan du vända dig till Örebro Rättighetscenter för gratis rådgivning.

För rådgivning:

E-post: info@rattighetscenter.se

Telefon: 019-18 40 18

SMS: 076-038 40 18