NORMER, MAKT & DISKRIMINERING, hur funkar det?

Örebro Rättighetscenter är glad att meddela att vårens populära studiecirkel återvänder denna höst. Den 31a oktober startar studiecirkel om normer, makt och diskriminering och du är varmt välkommen!

Diskrimineringslagen blir utgångspunkt när vi belyser diskrimineringsbegreppet och diskrimineringsgrunderna (etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning).

Studiecirkeln drivs framåt genom diskussioner och case-övningar där vi tillsammans funderar kring normer och makt i samhället och hur dessa kan leda till diskriminering och trakasserier. Vi reflekterar också över hur vi kan främja likabehandling i samhället och öka människors möjligheter till samma rättigheter.

Vid första träffen går vi igenom området på ett generellt plan och lyfter förväntningar på studiecirkeln. Utifrån deltagarnas önskemål och utifrån studiecirkelns syfte, skapas ett upplägg för kommande träffar. Studiecirkeln är ett tillfälle för dig som, i dialog med andra, vill lära dig mer om diskriminering, normer och makt. Du kommer även att få kunskap om var du kan vända dig om du eller någon i din närhet känner sig orättvist behandlad.

Välkommen till en studiecirkel som utmanar normer och väcker tankar, denna gång under ledning av Stina Odlingson, tf. utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter! Stina har länge varit aktiv i kampen för mänskliga rättigheter och emot destruktiva normer. Hon har en gedigen erfarenhet av att leda grupper och skapa tänkvärda samtal.

När? Onsdagar klockan 18.00-19.30, 5 träffar, med start 31 oktober
Var? ABFs lokaler
Kostnad? Studiecirkeln är kostnadsfri
Behov av särskilda anpassningar? Uppge detta i anmälan

Om du har frågor, känn dig fri att höra av dig på 0735-43 75 16 eller via mail till stina.odlingson@rattighetscenter.se eller nina.noren@abf.se

Anmäl dig senast 24 oktober på ABFs hemsida här: https://www.abf.se/arrangemang/orebro-lan/orebro/ekonomi-foretag-juridik/normer-makt-och-diskriminering—hur-funkar-det/anmalan/