Unikt, digitalt samarbete höjer förståelsen för flickors utsatthet

11 oktober är det Internationella Flickadagen. 2011 instiftades dagen av FN för att uppmärksamma flickors unika utsatthet och situation i samhället. 2018 är Internationella Flickadagen dock fortfarande en dag som få människor har hört talas om.

Därför släpper Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd, Örebro Rättighetscenter och Örebro Tjejjour den digitala informationskampanjen Flickafakta. Under 10 dagar använder vi våra sociala medier för att uppmärksamma flickors situation i dagens samhälle.

Flickor blir utsatta i skolan, i hemmet och på arbetsmarknaden och därför måste vi alla arbeta på bred front för att förstå och sudda ut det särskilda förtrycket som drabbar just flickor. Var med och dela vår Flickafakta; 5 oktober kommer det första inlägget!

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!