Hur kan ett ärende gå till?

Ett ärende kommer vanligen in via mail, telefon eller besök. Om ett ärende inkommer via telefon eller mail eftersträvar vi att boka in ett möte med klienten, för att vara mer tillgängliga och för att på ett tydligt sätt kunna strukturera informationen tillsammans med klienten. Vi har tystnadsplikt och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Att tänka på inför mötet:

  • Om ärendet verkar komplicerat eller omfattar många händelser, uppskattas om klienten har möjlighet att skriva ner en tidslinje med händelserna och ta med till mötet. En tidslinje är en fördel för att göra mötet mer effektivt och för att tydliggöra vilka delar vi kan hjälpa till med och vilka delar som inte omfattas av vårt uppdrag
  • Inför mötet behövs grundläggande information om vad som har hänt och ungefär när det hänt.
  • Ta med allt relevant material till mötet, särskilt sådant som kan användas som bevisning i ärendet. Exempelvis ljud- eller videoinspelning, skriftlig dokumentation exempelvis mejlkorespodens eller andra papper som stärker upp din berättelse, vittnen som kan bekräfta din upplevelse, om flera personer har drabbats av samma sak osv.

När Rättighetscenter får en anmälan om diskriminering som omfattas av lagens skydd, gör vi en utredning, oftast genom skriftväxling. Motparten, d.v.s. den som blivit anmäld, får möjlighet att bemöta påståendena i anmälan och ge sin egen version av händelsen. Anmälaren får i sin tur möjlighet att kommentera yttrandet från motparten. Om det behövs hålls ett möte med anmälaren och/eller motparten för att räta ut de sista frågetecknen. Först därefter tar Rättighetscenter ställning i ärendet.

Utgångspunkten är att det dels ska vara fråga om diskriminering i lagens mening, dels att det finns tillräcklig bevisning för att nå framgång dvs. en förlikning. Det kan exempelvis handla om en ursäkt från motpartens sida, diskrimineringsersättning, utbildning från Rättighetscenter i diskrimineringsfrågor eller att förbättra situation på arbetsplatsen/utbildning etc. I princip är det bara när vi försökt nå en förlikning men inte lyckats med det, som vi anmäler ärendet till andra instanser som exempelvis Diskrimineringsombudsmannen, Skolinspektionen eller lyfter frågan i media. Vi hjälper till att lösa situationen utifrån anmälarens önskemål på lösning.

Du kan alltid kontakta oss på info@rattighetscenter.se eller 019-184018 för juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsfrågor.