Örebro Rättighetscenter har beviljats ett bidrag på 28 059 kr från Skolverket för att arbeta mot sexuella trakasserier. Bidraget kommer ge lärare från högstadie- och gymnasieskolor i Örebro län chansen att delta i en kostnadsfri förmiddag fylld med kunskapshöjande föreläsningar om sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är en fråga som inte bara rör kön. Därför kommer Örebro Rättighetscenter under föreläsningsförmiddagen utgå från ett intersektionellt perspektiv och prata om hur sexuella trakasserier kan te sig utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Extra fokus blir på könsidentitet där RFSL kommer bjudas in för att prata om transfrågor. Mer information och anmälan till förmiddagen kommer under våren. Håll utkik!

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!