Vi på Örebro Rättighetscenter söker dig som är asylsökande och som vill prata med oss om rättigheter.
Vi gör ett material till asylsökande. Materialet handlar om diskriminering, normer och mänskliga rättigheter.
Vi vill träffa dig som är asylsökande så att du kan berätta för oss vad du tycker om materialet.

Du som är med får lära dig mer om dina rättigheter.
Du får lära dig om diskriminering, normer och mänskliga rättigheter.
Du får också ett intyg där det står att du har hjälpt Örebro Rättighetscenter.

Det är två träffar och varje träff är en och en halv timme.
För varje träff finns det två datum att välja mellan.

Träff 1 Måndag, 18 februari

16:00 – 17:30

eller Tisdag, 19 februari

13:00 – 14:30

Träff 2 Måndag, 4 mars

16:00 – 17:30

eller Tisdag, 5 mars

13:00 – 14:30

Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 70361 Örebro

Har du frågor?
Vill du vara med?
Skicka då ett mail till:
sea.flykt.bergman@rattighetscenter.se

 

Kort om projektet Rättighetscirkeln

Örebro Rättighetscenter har fått medel från länsstyrelsens bidrag Tidiga Insatser för Asylsökande för att anordna studiecirklar riktade till asylsökande i länet. Studiecirklarna kommer handla om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. De första träffarna som handlar om att testa materialet kommer äga rum i Örebro kommun. Själva studiecirklarna kommer starta i i slutet av våren och äga rum i Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Hällefors kommun och Hallsbergs kommun. Projektet pågår till sista september 2019.