Nu närmar det sig årsmöte för föreningen Örebro Rättighetscenter

Här kan du hitta alla årsmöteshandlingar. Handlingarna finns även tillgängliga på Rättighetscenters kontor på Slottsgatan 13a i Örebro en vecka före mötet.

Hoppas vi ses på årsmötet den 16 mars kl.13.00!

Obs! Vi bjuder på lunch från klockan 12!

Dagordning 20190316

Kallelse årsmöte 20190316

20180314 Årsmötesprotokoll verksamhetsår 17

Budget2018

Budget 2019

Motion ÖRC 2019

ÅRSRAPPORT 2018

Förteckning styrelseledamöter 2018

Valberedningens förslag 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Stadgar för föreningen Örebro Rättighetscenter 20170318

Revisorsintyg MUCF 2018

Revisionsberättelse