Berätta om dig själv, vem är du?

Andrea Nilsson, suppleant i Rättighetscenters styrelse. 

Varför började du engagera dig i Rättighetscenters verksamhet?

Dels fick jag frågan, dels hade jag samarbetat med Rättighetscenter tidigare i jobbet. Föreningen behövs och ger ett nödvändigt stöd till många människor som behöver det.

Varför tycker du Rättighetscenters arbete är viktigt?

Synen på de som är ”annorlunda” blir bara mer och mer kall och hård. Samhället börjar acceptera rasism och förståelsen för de som är annorlunda mot normen minskar. Jag vill leva i samhälle där alla får plats.

Vad är det bästa med att engagera sig i en ideell förening?

Att få möjligheten att göra ”så gott en kan” och att det är gott nog. Och att få jobba med frågor som är viktiga för mig.