Berätta om dig själv, vem är du?

Jag heter Anders Karlsson och är 50 år, har en funktionsnedsättning, som gör att att jag vid förflyttningar använder mig av kryckkäppar eller rullstol. Jag bor i Örebro tillsammans med min hustru och mina tre barn. Har stora delar av mitt liv varit aktiv inom funktionshinderrörelsen och suttit i nämnder i kommun och landsting, är politiskt aktiv och jobbar med frågor som rör människor som har någon form av funktionsnedsättning / funktionsvariation.

Varför började du engagera dig i Rättighetscenters verksamhet?

Jag fick ett mail om att Rättighetscenter sökte nya medlemmar till styrelsen, blev då intresserad att få veta mera om vad Rättighetscenter är och vad deras uppdrag innebar. Sökte information på nätet på Rättighetscenters hemsida. Jag kände då att detta var en förening som står för viktiga saker som Alla människors lika värde och rättigheter. Jag såg också årsberättelse, som visade upp en bild av en kreativ och aktiv förening och och med ett engagemang som tilltalar mig. Jag kände att detta är något jag vill vara med och driva och utveckla – En bättre rättvisare och värld för ALLA.

Varför tycker du Rättighetscenters arbete är viktigt?

Världen som vi lever i är inte alltid så enkel och rak, som man skulle önska. Själv lever jag med en funktionsnedsättning och får kämpa genom vardagens alla olika hinder på vägen för att få vardagen att flyta på. Är man i någon form lite annorlunda, så är det svårt att få det stöd och hjälp för att få ett så bra och utvecklande liv som man har rätt till. Det har blivit en tuffare värld att leva i för många människor framförallt om du är annorlunda i någon form. Rättighetscenter är hjärtat och drivkraften för att skapa en bättre värld att leva i för ALLA människor.

Vad är det bästa med att engagera sig i en ideell förening?

Alla som är med i en ideell förening, brinner för de frågor som föreningen driver och lägger tid och kraft i sitt uppdrag för att skapa och utveckla föreningen på ett sätt som man inte finner i andra alternativ – Engagemang och drivkraft utöver det vanliga.