En trygg verksamhet är en verksamhet som kan växa och blomstra. För att skapa en trygg verksamhet kan en komma en bit på vägen med samtal om och riktlinjer kring värdegrund, men det räcker inte hela vägen. För att nå dit krävs ett strukturerat arbete som främjar likabehandling och förebygger och motverkar orättvis behandling och begränsande normer.

– Just nu pågår ett intensivt arbete i att utveckla utbildningarna för att ge ännu starkare verktyg för verklig förändring, berättar Stina Odlingson. – Vi ser ett behov av stöd i det förebyggande arbetet. Många vill och är på gång men stöter på utmaningar och tycker det är svårt att veta konkret vad en kan göra och vad som faktiskt leder till förändring, fortsätter Malin Högberg. Stina och Malin arbetar med utbildningsverksamheten inom Örebro rättighetscenter.

Med ökade krav på aktiva åtgärder ökar också behovet av kompetens inom området. Ett område där vi är experter. Under hösten kommer vi att utöka vårt utbud och även erbjuda paketlösningar riktat till exempelvis skolor och företag.

Aktiva åtgärder
Diskrimineringslagen har tydliga krav på att verksamheter inom exempelvis skola, arbetsliv och sjukvård ska ha ett pågående, aktivt arbete som förebygger och motverkar diskriminering.

Utveckla kompetens för en trygg verksamhet

Vi erbjuder stöd till er som vill utveckla er kompetens att förebygga diskriminering i er verksamhet. Med ett öppet klimat där alla kan känna sig trygga kan er verksamhet utvecklas och växa sig stark.

Tänk dig en arbetsplats eller en skola, som tydligt signalerar att här ska alla känna sig välkomna – på riktigt. Här strävar vi efter att utvecklas genom att lyssna på allas upplevelser och ständigt utreda och utvärdera vårt arbete. Här gör vi ibland misstag och vi har ett öppet klimat som gör att vi kan vara ärliga om misstagen och fundera över hur vi kan göra annorlunda nästa gång. Här har vi kunskap om hur normer kan leda till skillnader i utrymme att vara sig själv och i möjligheter att delta och påverka. Vi strävar därför efter att arbeta normkritiskt för att alla ska kunna möjlighet att utvecklas utifrån sina potential. Vårt öppna klimat gör att vi kan vara kreativa och komma med nya idéer på hur vi kan bli ännu bättre på det vi gör.

Känner ni igen er i beskrivningen? Bra – då kan vi hjälpa er på vägen till att bli ännu bättre!

Är ni inte där än? Då kan vi hjälpa er att nå dit!

Vet ni någon verksamhet som behöver ta in oss? Tipsa om oss!

Vi erbjuder färdiga paketlösningar eller skräddarsyr lösningar utifrån era behov. Det kan handla om:

– kunskapshöjande insatser om diskrimineringslagen, normkritiskt förhållningssätt och aktiva åtgärder
– workshops för reflektion, samt
– längre insatser som ger stöd i utvecklings- och förändringsarbetet.

Låter detta intressant?

Gör en intresseanmälan!