Föreläsning: Diskrimineringslagens skydd för HBTQI-personer

Svensk lagstiftning har gått från att bedöma HBTQI-personer som kriminella till att utlova ett särskilt skydd mot diskriminering. Men särskiljande lagstiftning och problematiska normer lever kvar ändå och detta leder till orättvis behandling än idag. Hur skyddar lagen HBTQI-personer? Vad är diskriminering och hur hänger det ihop med normer? Vilka rättigheter Läs mer…