Alla inlägg av petra

Personer sökes för intervju

Örebro Rättighetscenter arbetar just nu med att göra en utbildning om Ensamkommande barns rättigheter. Till detta behöver vi samla in kunskap och erfarenheter från olika grupper.

Vi vill prata med dig som:

  • Kom till Sverige som ensamkommande
  • Är över 18 år
  • Har bott i familjehem eller på HVB-boende
  • Talar svenska (nivå: medel och uppåt)

Och även du som:

  • Är god man
  • Har ensamkommande barn som huvudman

Varför vill vi träffa er?

I skapandet av denna utbildning vill vi lyssna till olika personer för att utbildningen ska bli både relevant och lätt att förstå. Därför vill vi träffa er för en intervju som kommer ta cirka en timme.

Om projektet

I projektet Ensamkommande barns rättigheter ska vi anpassa vår grundläggande utbildning i diskrimineringslagen till personer som är nya i Sverige, i detta fall ensamkommande barn. Gode män är viktiga i ensamkommande barns liv och är de som bevakar barnens rättigheter, därför så vill vi även erbjuda gode män en utbildning med samma innehåll.

Utbildningarna kommer att vara under hösten 2017. På vår webbplats rattighetscenter.se hittar du uppdaterad information om projektet.

Är du en av intervjupersonerna vi söker? Skicka då ett mail till:

sea.flykt.bergman@rattighetscenter.se

 

Läs mer :

Antidiskrimineringsbyrån vill stärka ensamkommande barn och unga

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Örebro Rättighetscenter bjuder in till ett seminarium med kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte

Datum: Måndagen den 29 maj
Tid: kl 18.00-20.00
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13a, Örebro

Civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshinderföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer – spelar en nyckelroll i att förankra och förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Vilken betydelse har CRPD i det lokala arbetet? Hur kan rättigheterna konkretiseras? Hur får konventionen genomslag i antidiskrimineringsarbetet, till exempel vad gäller bristande tillgänglighet?

Myndigheten för delaktighet, Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg bjuder tillsammans med Örebro Rättighetscenter in till detta kvällsseminarium.

Målgruppen är förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer samt andra delar av civilsamhället som har intresse för ämnet. Ta gärna reda på hur din förening arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vilka frågor som finns att ta upp på seminariet.

Bland de medverkande:

  • Andrea Bondesson, jurist specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Ola Linder, jurist specialiserad på Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet
  • Jessica Dahlbäck, Myndigheten för delaktighet

Frågor om innehållet: emil@lagensomverktyg.se 08-506 221 60

Lokalen är tillgänglig och har hörslinga. Skriv i anmälan om du har behov som vi bör känna till, exempelvis teckenspråkstolk. Undvik starka dofter!

Skriv även om du har behov av reseersättning. Det kan betalas ut till representanter för funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer under förutsättning att beloppet (eller så nära det går) godkänts i förväg och enligt principen om billigast möjliga färdsätt.

Du anmäler dig till evenemanget här:
http://rattighetscenter.se/wordpress/projekt/inbjudan/

 

Romers mänskliga rättigheter – nu och då

Det förtryck romer har utsatts för historiskt är svårt att ta in. Förföljelser, omfattande utrotning under Förintelsen, rasbiologiska undersökningar, tvångssteriliseringar och helt omotiverade register över romer i Sverige. Många av dessa grova och fruktansvärda brott mot romernas mänskliga rättigheter ligger inte särskilt långt tillbaka i tiden, men trots det kan det vara lätt att tänka att vi åtminstone inte är där idag. Problem kvarstår dock i stor utsträckning, problem som fortfarande får stora och negativa konsekvenser för de människor som drabbas. Inte minst med tanke på att nyssnämnda romregister upptäcktes i Sverige så sent som 2013.

Ett stort problem med antiziganism (rasism mot romer) är det faktum att den förnekas, osynliggörs och legitimeras på olika sätt. Framförallt genom att kränkningar mot romer inte i tillräcklig utsträckning ifrågasätts. Hälften av de romer som tillfrågats i en undersökning från 2003 hade upplevt trakasserier till följd av sin etnicitet och nästan en tredjedel hade nekats att köpa eller hyra bostad på grund av sin etniska bakgrund. I en annan undersökning svarade så många som 90 procent av de tillfrågade romerna att de upplevde Sverige som ett till viss del eller i hög grad rasistiskt land.

Anmälningar till diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att romer än idag drabbas av rasism och diskriminering. En romsk kvinna som ville hyra bil fick höra att det inte fanns några lediga bilar medan en person med svensk etnisk tillhörighet som kom dit direkt efteråt fick hyra en bil utan problem. I ett annat fall blev en romsk kvinna av med sitt hyreskontrakt för att grannarna inte ville att det skulle bo en romer där. Att människor får sämre möjligheter i samhället endast till följd av sin etnicitet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, något som inte över huvud taget kan accepteras.

Diskriminering sker när romer söker bostad och arbete men nekas till följd av sin etniska tillhörighet. Diskriminering sker även när romer inte släpps in på restauranger eller i affärer för att de är just romer. Något positivt är att de som diskriminerat fällts i flera domar och att diskrimineringslagen därmed gör nytta för att motverka förtrycket mot romer. Förändringen i synen på och behandlingen av romerna skulle dock behöva förändras i mycket snabbare takt.

Hur ska då antiziganism och hat mot romer kunna bekämpas? Det är en svår fråga. Med tanke på hur länge problemen funnits historiskt sett lär det inte heller handla om några snabba eller enkla åtgärder. Att sprida kunskap är ett sätt. Att visa på nolltolerans mot diskriminering av romer och kränkningar av romers grundläggande rättigheter är ett annat. Oavsett vilket är det viktigt att ta ställning och att ifrågasätta den diskriminering av romer som finns runt omkring oss. Den ska inte få finnas. Situationen som den sett ut för romer – och som den ser ut än idag – är ohållbar. Det tycker jag att vi slår fast idag, 8 april, på Romernas nationaldag.