Internationella modersmålsdagen

På lördag är det den internationella modersmålsdagen. En dag som uppmärksammas internationellt genom bland annat FN och andra nationella och internationella organisationer. Med modersmål menas det språk som talas helt eller delvis flytande och som är inlärt sedan barnsben. Det kan med andra ord vara det språk som personer ”tagit med Läs mer…

Dags för myndigheter att lägga i en högre växel

Diskrimineringslagen skyddar alla så att ingen ska behöva bli kränkt eller sämre behandlad på grund av sin sexuella läggning. En av de grupper som är speciellt utsatta är homo-/bisexuella samt transpersoner. I analysrapporten Hon, hen, han, från Ungdomsstyrelsen (numer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfts många aspekter av homo-/bisexuella samt Läs mer…