Etikettarkiv: diskrimineringslagen

Personer sökes för intervju

Örebro Rättighetscenter arbetar just nu med att göra en utbildning om Ensamkommande barns rättigheter. Till detta behöver vi samla in kunskap och erfarenheter från olika grupper.

Vi vill prata med dig som:

  • Kom till Sverige som ensamkommande
  • Är över 18 år
  • Har bott i familjehem eller på HVB-boende
  • Talar svenska (nivå: medel och uppåt)

Och även du som:

  • Är god man
  • Har ensamkommande barn som huvudman

Varför vill vi träffa er?

I skapandet av denna utbildning vill vi lyssna till olika personer för att utbildningen ska bli både relevant och lätt att förstå. Därför vill vi träffa er för en intervju som kommer ta cirka en timme.

Om projektet

I projektet Ensamkommande barns rättigheter ska vi anpassa vår grundläggande utbildning i diskrimineringslagen till personer som är nya i Sverige, i detta fall ensamkommande barn. Gode män är viktiga i ensamkommande barns liv och är de som bevakar barnens rättigheter, därför så vill vi även erbjuda gode män en utbildning med samma innehåll.

Utbildningarna kommer att vara under hösten 2017. På vår webbplats rattighetscenter.se hittar du uppdaterad information om projektet.

Är du en av intervjupersonerna vi söker? Skicka då ett mail till:

sea.flykt.bergman@rattighetscenter.se

 

Läs mer :

Antidiskrimineringsbyrån vill stärka ensamkommande barn och unga

Tillgänglighet i fokus!

Den 3 december är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Den som har en funktionsnedsättning eller normbrytande funktionsvariation möter hinder först när omgivningen inte är tillgänglig. Därför är det viktigt att skapa en tillgänglig miljö för alla. År 2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Idag den 2 december har vi därför valt att arrangera en seminariedag med fokus på bristande tillgänglighet. Med mer kunskap kan vi använda oss av lagen för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla!

Bidrag för att förebygga brist på tillgänglighet

Häromveckan kom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ut med att de ger 59 miljoner i SIS-bidrag (bidrag för särskilda insatser i skolan) till olika projekt runtom i Sverige, av dessa går 10 miljoner till projekt i mellersta Sverige och däribland projekt i Örebro län. SIS-bidrag syftar till att främja projekt för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning med fokus på att öka delaktigheten i skolvärlden. Förhoppningen är att dessa bidrag ska hjälpa skolor att utveckla sin tillgänglighet i linje med Diskrimineringslagens tillägg kring bristande tillgänglighet som trädde i kraft den 1 januari i år. Med diskriminering i form av bristande tillgänglighet syftar lagen till:

att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning […]”

Tillägget i Diskrimineringslagen gör att lagskyddet mot bristande tillgänglighet blir ännu starkare samt täcker fler områden och verksamheter än tidigare. Nu hoppas vi att lagen ska hjälpa till att uppmärksamma problemen med bristande tillgänglighet och bidra till ett mer tillgängligt samhälle. Om du upplever diskriminering i form av otillgänglighet så kan du vända dig till Örebro Rättighetscenter för rådgivning och stöd.