Engagera dig!

Vår volontärverksamhet är till för att vi ska kunna tillvarata ideella krafter som vill stötta vår verksamhet på olika sätt. För att bli volontär hos oss krävs att du först genomgår vår volontärutbildning. Nästa utbildningstillfälle är planerat till våren.

Nedan följer de olika volontäruppdragen vi erbjuder. Det är fullt möjligt att engagera sig i flera olika uppdrag. Vi välkomnar även egna förslag på volontärinsatser.

Utbildningar

Inom volontärverksamheten finns det möjlighet att hålla i grundläggande utbildningar inom diskrimineringslagen och normkritiskt arbete. Utbildningarna riktar sig främst till ideella föreningar och organisationer dit personen själv har en personlig anknytning. Innan externa utbildningar får hållas så ska volontären själv genomgått utbildning, deltagit samt medarrangerat minst en utbildningsinsats.

Frivillig ärendehandläggare

Det är möjligt för personer med juridisk kunskap att bistå med hjälp vid Rättighetscenters ärendehantering. Detta kan ske genom att föra anteckningar vid möten eller att själv handlägga ärenden för Rättighetscenters räkning. Frivilliga handläggare ska väl känna till diskrimineringslagen, ha genomgått utbildning från Rättighetscenter samt ha godkänts av juridiskt ansvarig på byrån. För att bli frivillig ärendehandläggare krävs att volontären har läst minst tre terminer på juristprogrammet eller rättsvetenskapliga programmet.

Bloggare

Då vi arbetar med att bli mer öppna för dialog i våra digitala kanaler bjuder vi in kunniga volontärer till att blogga för oss. Alla texter måste godkännas av verksamhetsansvarig innan de publiceras.

Översättare

För att öka vår tillgänglighet publicerar vi kort information om verksamheten på vår webbplats på fler språk än svenska. Vi behöver därför hjälp av volontärer med översättning av dessa texter. Vi hoppas även på att kunna ha en språkpool dit vi kan vända oss för tolkhjälp vid ärenden.

Evenemangs-bemanning

Under evenemang där Rättighetscenter har informationsbord eller på annat sätt sprider information om verksamheten är volontärer välkomna att bidra med bemanning. För att kunna göra detta krävs en kort informationsträff.