Under min femte termin på kandidatprogrammet rättsvetenskap med internationell inriktning valde jag att praktisera på Örebro Rättighetscenter, vilket kom att bli en av de bästa val jag gjort under min studietid.

Under praktiken har jag haft möjlighet att vara med i alla verksamhetens delar. Jag har fått hålla i utbildningar och filmvisningar som rör sig om mänskliga rättigheter, diskriminering och normkritik. En stor del av min praktiktid utgick också på att skriva artiklar och kommunicera mänskliga rättigheter, ett ämne jag är innerligt passionerad för. Utöver det har jag fått en möjlighet som blivande jurist att arbeta med olika diskrimineringsärenden och utvidga min kompetens inom området.

Min professor på Örebro Universitet sa en gång att lagar måste en jurist lära sig att tillämpa. I skolbänken lär vi oss att behärska lagrum och utöva de, men inte i samma utsträckning som när vi får möjlighet att omsätta lagrum i praktiken.

Min tid på Örebro Rättighetscenter har gett mig enomt mycket kunskap om diskrimineringslagstiftningen och tillämpning. Jag har utvecklats som person både yrkesmässigt och privat, vilket jag evigt kommer vara tacksam över.

Örebro Rättighetscenter är en utmärkt arbetsplats att göra praktik på. Rekommenderar varmt alla framtida studenter att söka praktiktjänst på Örebro Rättighetscenter. Verksamheten har utan tvekan uppfyllt mina förväntningar.

Sist men inte minst vill jag tacka mina handledare Petra och Admela för min tid hos er.

Hana praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2016-08-29 – 2017-01-04.