Talande webb

Jag tycker att min tid på Örebro Rättighetscenter har varit väldigt bra. Jag har nu ett par veckor kvar av min praktik här, och såhär i slutet så känner jag att jag fått med mig väldigt mycket nyttig kunskap inför min kommande yrkesroll som socionom. Men jag ser även kunskaperna som en fördel för mig som privatperson. Det är alltid bra att ha kolla på sina egna rättigheter!

Personligen hade jag i princip ingen kunskap om vad diskriminering innebar när jag började min praktik här. Jag hade koll på att det finns en diskrimineringslag och lite om på vilka grunder en kan bli diskriminerad. Nu känner jag att jag har fått en större kunskap om diskrimineringslagen, både teoretiskt och hur den tillämpas i praktiken.

Den andra kunskapen som jag är väldigt glad att få med mig är det jag lärt mig om normer och normkritik. Kunskapen har gett mig ett helt nytt verktyg för hur en kan se på samhället, verktyg med vilka jag, som själv är normbrytare, kan ha hjälp av.

Praktiken har dessutom gett mig goda möjligheter att utveckla mitt sätt att skriva då jag fått möjlighet att skriva anmälningar till exempelvis skolinspektionen. Vidare har jag även haft möjligheten att öva på att hålla i workshops och genom det att tala inför folk.

Om du har ett intresse för de frågor som Örebro Rättighetscenter driver skulle jag verkligen rekommendera att du engagerar dig. Antingen söka praktik som jag gjort, eller engagera dig i volontärverksamheten.

Joel praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2014-09-01 – 2015-01-16