Talande webb

Välkommen till ett seminarium med kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte

Datum: Måndagen den 29 maj
Tid: kl 18.00-20.00
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13a, Örebro

Civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshinderföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer – spelar en nyckelroll i att förankra och förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Vilken betydelse har CRPD i det lokala arbetet? Hur kan rättigheterna konkretiseras? Hur får konventionen genomslag i antidiskrimineringsarbetet, till exempel vad gäller bristande tillgänglighet?

Myndigheten för delaktighet, Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg bjuder tillsammans med Örebro Rättighetscenter in till detta kvällsseminarium.

Målgruppen är förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer samt andra delar av civilsamhället som har intresse för ämnet. Ta gärna reda på hur din förening arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vilka frågor som finns att ta upp på seminariet.

Bland de medverkande:

  • Andrea Bondesson, jurist specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Ola Linder, jurist specialiserad på Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet
  • Jessica Dahlbäck, Myndigheten för delaktighet

Frågor om innehållet: emil@lagensomverktyg.se 08-506 221 60

Lokalen är tillgänglig och har hörslinga. Skriv i anmälan om du har behov som vi bör känna till, exempelvis teckenspråkstolk. Undvik starka dofter!

Skriv även om du har behov av reseersättning. Det kan betalas ut till representanter för funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer under förutsättning att beloppet (eller så nära det går) godkänts i förväg och enligt principen om billigast möjliga färdsätt.