Under onsdagen bjöd Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och Örebro länsteater in till konferens. Detta tillfälle var en del i en serie konferenser under hösten 2013 och våren 2014 på temat ”Att störa homogenitet”, där olika metoder diskuteras för att skapa ett mer inkluderande samhälle fritt från snäva normer och förtryck. Intressanta föreläsare varvades med workshop och panelsamtal. Örebro Rättighetscenter deltog under dagen och bidrog även med en föreläsning. Nadia Abdellah informerade åhörarna om verksamheten, diskrimineringslagen och normer, ett mycket väsentligt inslag i programmet och ett bra exempel på hur en praktiskt arbetar med dessa frågor.

Gårdagens evenemang behandlade mänskliga rättigheter och koncentrerades främst kring situationerna som uppstår när de mänskliga rättigheterna ”krockar”, det vill säga när det uppstår människorättsdilemman. Som exempel togs bland annat den omtalade massövervakningen som det amerikanska övervakningsorganet NSA satt i system. Var går egentligen gränsen för ”det allmännas bästa” och rena kränkningar av den personliga integriteten? Ett annat relevant exempel är yttrandefriheten, som ibland kan användas som en sorts sköld för att få uttrycka främlingsfientliga, homofoba eller andra intoleranta åsikter. Det fria ordet är begränsat på så vis att det inte får kränka eller hetsa mot folkgrupp, men det är inte alltid glasklart var gränserna går. Detta blir uppenbart om en tittar på hur det gick i rättegången mot Åke Green som uttalat sig ytterst nedvärderande om homosexuella; han friades eftersom det ansågs att hans religionsfrihet i annat fall skulle ha kränkts.

På förmiddagen gav tidigare generalsekreteraren för Amnesty, Lise Bergh, en föreläsning om debatten kring huruvida mänskliga rättigheter kan sägas vara universella. Begreppet ”traditionella värderingar” har allt oftare på senare tid använts som ett argument mot att införa mänskliga rättigheter. Dessutom talade hon om svårigheten med att rangordna de olika artiklarna, hur de egentligen är sammanflätade så att ingen av dem kan anses viktigare än de andra. Mikael Eivergård från Örebro Läns Museum talade om kulturarvens roll i det kollektiva minnet och farorna med att museerna får styra vad som ska vara värt att minnas. Vilken historia berättas inte på Sveriges museer?

Medverkade gjorde även Kristina Hellqvist från Svenska Kyrkan, Maria Hagberg från Länsstyrelsen Örebro och Diana Chafik som är projektledare för FOKUS (funktionshinder, kulturarv, utbildning och samverkan).

Konferenserna kommer att visas på Kunskapskanalen under våren.