Homo- och transfobi är ett stort samhällsproblem. Omkring 70 anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv kopplade till homofobi gjordes 2012. Samma år anmäldes även 41 transfobiska hatbrott.

På lördag är det den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Rättighetscenter tjuvstartar lite med att uppmärksamma detta redan imorgon (onsdag) med en kunskapslyftande föreläsning om intersex och mänskliga rättigheter. Del LaGrace Volcano är känd över hela världen för sina queerfotografier och intersexaktivism. Hen kommer att prata om sin kamp och sina erfarenheter.

del lagrace volcano

Det förebyggande arbetet på Rättighetscenter består bland annat i att ta in externa föreläsare för att uppmärksamma ämnen som vi tycker är viktiga. Varje år utbildar vi mellan 1000 och 2000 personer inom diskrimineringslagstiftningen. Ofta uppstår diskussioner kring begreppet kön. Många menar: ”vi har ju bara två kön: man och kvinna”. Juridiskt så har vi bara två kön i Sverige men kön är mer än så. Biologiskt och mentalt är variationerna oändliga. Kanske är det så att vi behöver bli ännu bättre på att informera om just detta? Kanske är det så att ökad kunskap leder till ökad öppenhet?

Men räcker det med ökad kunskap? Är det okunskap som gör att kvinnor lönediskrimineras jämfört med män? Kanske är det så att det utöver kunskap även krävs en attitydförändring?

Ofta hörs kommentaren ”Vi behandlar alla lika” Detta är uppenbart ett sätt att försöka visa på öppenhet men ibland kan det även få den oönskade effekten att det istället blir normförstärkande. Att de som faller inom normen kan vara öppna med vem de är men att andra fortsätter med att stanna inom den berömda garderoben.

Vi tror på att försöka bli bättre på att uppmärksamma de privilegier det innebär att följa normen och att ständigt förhålla sig kritiskt till samhällsnormer. Allt för att skapa en öppenhet när kunskapen inte räcker till.

Föreläsningen Intersex 101 or How the Binary Gender System Violates the Human Rights of Everyone sker på engelska och är en del i föreläsningsserien Mänskliga Rättigheter @ÖLM som arrangeras av RFSL Örebro, ABF Örebro, Örebro Läns Museum och Örebro Rättighetscenter.

Tid: 18:30-20:30
Plats: Örebro Läns Museum