Den 27 januari 1945 befriades fångarna på koncentrationslägret i Auschwitz, sedan 1999 är samma datum en minnesdag för att hedra förintelsens offer. I år är det 70 år sedan fångarna befriades och i och med minnesdagen uppmärksammas detta på olika sätt runtom i Sverige. Dagen är till för att hedra offren samtidigt som det blir en påminnelse om att kampen mot antisemitism och rasism är aktuell än idag, vilket gör det viktigt att inte glömma bort historien.

För att uppmärksamma minnesdagen har vi bjudit in Mikael Enoksson att hålla i föreläsningen ”Att förstå det ofattbara – Förintelsen och samhällets värdegrund” den 28 januari på Örebro läns museum.

Föreläsningen är årets inledning på föreläsningsserien ”Mänskliga Rättigheter @ÖLM” som arrangeras av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro, ABF Örebro län och Örebro läns museum.

Örebro Rättighetscenters arbete består av att dagligen arbeta förebyggande mot diskriminering genom att på olika sätt lyfta viktiga frågor som har med mänskliga rättigheter att göra. Föreläsningsserien ”Mänskliga Rättigheter @ÖLM” är en del av det förebyggande arbetet.