Som ni vet så uppmärksammar vi på Örebro Rättighetscenter denna vecka veckan för solidaritet mot rasism och diskriminering.

Som en av 16 antidiskrimineringsbyråer i Sverige så är rasism ständigt på kalendern. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är en av de vanligaste formerna av diskriminering, och utgjorde drygt hälften av alla anmälningar som inkom under 2014. Händelserna kan till exempel ta plats i arbetslivet eller skolan. Därför jobbar Örebro Rättighetscenter aktivt med att hålla utbildningar, föredrag och filmvisningar på skolor och arbetsplatser runt om i länet.logotyp-till-facebook

Tillsammans med många andra föreningar och organisationer deltar och anordnar vi event, så som “Torsdagsaktionen” och “Örebroveckan för Mänskliga Rättigheter”. Vi bjuder även in externa föreläsare, exempelvis Mattias Gardell, Peter Sundin och kommissionen mot antiziganism, som har kunskaper inom speciella områden och bland annat jobbar med frågor rörande rasism.

Utbildningar, föredrag och filmvisningar som Örebro Rättighetscenter håller i fokuserar främst på att ge människor kunskaper om sina egna rättigheter utifrån diskrimineringslagen, men även bidra till att skapa debatt och förändra exkluderande och förtryckande normer i samhället.

Allt var inte bättre förr och samhället utvecklas ständigt. Och vi med det.

 

Vill du kolla in andra organisationer som också jobbar med antirasistiska frågor kan vi tipsa om de här:

Örebro för alla – För mångfald mot rasism. Tar avstånd från våld och andra sorters förtryck. Partipolitiskt och religiöst obundet.

Ungdom mot rasism –  Ungdomar i åldrarna 13-25 år arbetar mot rasism, främlingsfientlighet och för demokrati och mångfald. Partipolitiskt och religiöst obundna.

Motmakten – En separatistisk studiecirkel för rasifierade i Sverige.