Transpersoner är en grupp i samhället som ständigt utsätts för både hat och hot i såväl Sverige som resten av världen. Transgender day of remembrance infaller den 20 november varje år och själva dagen firas till minnet av transpersoner som fallit offer för transfobt våld.

Transfobi innebär negativa attityder eller känslor som riktar sig antingen mot transpersoner själva, deras kultur, könsidentitet eller könsuttryck. Transfobi kommer bland annat till uttryck genom irrationell rädsla i form av hat och hot, eller våld mot transpersoner.

Det är inte lätt att vara transperson idag. Inte sällan möter du på oförståelse från olika instanser i samhället som ifrågasätter din könsidentitet eller könsuttryck. I juni i år publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport som behandlade ohälsan bland transpersoner. I denna kan en läsa att fler än var tredje transperson av de tillfrågade någon gång under de senaste tre åren allvarligt funderat på att ta sitt liv. Transpersoner känner sig allmänt otrygga i vardagen, vilket inte framstår som så konstigt om en tar hänsyn till att varannan tillfrågad har upplevt kränkande behandling vid minst ett tillfälle under de senaste tre månaderna. Rapporten visar även att transpersoner i hög utsträckning har en låg tilltro till exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det låga förtroendet visar på att samhället inte förmår inkludera och möta upp transpersoners behov.

Transpersoner skyddas mot diskriminering genom diskrimineringsgrunden könsidentitet eller könsuttryck. I en debattartikel (ETC Debatt 2014-10-31) påpekade Diskrimineringsbyrån Uppsala att frågan om transpersoners rätt att inte bli diskriminerade aldrig prövats i domstol. De skriver vidare att Diskrimineringsombudsmannen hittills inte gått vidare med någon anmälan om diskriminering mot en transperson. Att inte ta upp dessa fall menar de visar på en attityd att diskrimineringen mot transpersoner inte tas på allvar.