Idag publicerades slutrepliken till den debattartikel där vi som en utav 53 organisationer kräver att antirasismen görs till en lika viktig fråga som jämställdhet (Aftonbladet debatt 13/11 2015). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke replikerade att regeringen arbetar fram en nationell handlingsplan mot rasism och hatbrott som kommer presenteras nästa år. I budgetförslaget för 2016 ingår ökade anslag till bland annat antidiskrimineringsbyråerna och arbetet mot rasism (Aftonbladet debatt, 24/11 2015).

Idag kom alltså slutrepliken där vi menar att satsningarna ändå inte räcker (Aftonbladet debatt, 24/11 2015).