Idag är det den internationella dagen för världens ursprungsfolk. Dagen finns och behövs för att skydda och främja ursprungsfolkets rättigheter i världen. Genom historien har ursprungsfolk världens över fått utstå kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kränkningar som tyvärr lever kvar än idag.

Samer blev 1977 officiellt utnämnda som Sveriges urfolk och fick därmed ett stärkt skydd för sina rättigheter. Idag bor det cirka 100 000 samer i Sapmi, samernas landområde som sträcker sig mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland. I Sverige är samerna erkända som folk, urfolk och minoritet vilket innebär ett särskilt starkt rättsligt skydd av kultur och språk.

Om ni vill lära er mer om samer som urfolk och urfolksrättigheter vill vi tipsa om föreläsningen ”Kolonisation, urfolk och urfolksrättigheter” med Isabelle Brännlund.