Till följd av nya bestämmelser i diskrimineringslagen har arbetsgivare fått ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Dock saknar många kunskap om vad detta innebär för arbetslivet. Därför bjuder Örebro Rättighetscenter in till ett seminarium om aktiva åtgärder den 17 maj, kl.09.00-12.00.

Örebro Rättighetscenter arbetar förebyggande mot diskriminering genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, såväl till dem som riskerar att utsättas för diskriminering som till dem som kan riskera att diskriminera andra.

Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som utvidgar arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder kopplat till alla sju diskrimineringsgrunder. Aktiva åtgärder handlar om ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och trakasserier och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren bör bland annat undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp så att ingen missgynnas av arbetsklimatet eller anställningsformerna, med koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Under seminariet redogör vi för lagändringen och vad kraven på aktiva åtgärder innebär.

Seminariets innehåll:

 • Vad säger diskrimineringslagen om aktiva åtgärder inom arbetslivet?
 • Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter kopplat till diskriminering.
 • Ramverk för arbetet för lika rättigheter och för att förebygga diskriminering.
 • Det förebyggande arbetets omfattning såsom arbetsförhållanden, underlättande av föräldraskap, rekrytering och befordran, löneskillnader samt utbildning och kompetensutveckling.
 • Diskussion kring åtgärder för att förebygga diskriminering i den egna verksamheten.

Välkommen till ett intressant seminarium för dig som arbetsgivare, arbetstagare, fackligt engagerad eller som har ett intresse för diskrimineringsfrågor!

När? 17 maj kl. 09.00-12.00
Var? Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 a, Örebro

Kostnad? Utbildningen kostar 500 kr per person. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas. Anmäl dig senast den 10 maj. Avbokning sker senast den 14 maj. Vid sen avbokning eller deltagare som uteblir faktureras en avgift på 200 kronor.

Medlemmar vid Örebro Rättighetscenter deltar kostnadsfritt. Föreningar som är medlemmar får skicka en representant kostnadsfritt.

Behov av särskilda anpassningar? Ange till exempel behov av hörslinga eller allergier vid anmälan.
Anmälan? Anmäl dig via formuläret nedan senast den 10 maj:

  För mer information, kontakta:

   


  Petra Elb, Verksamhetsansvarig, på

  019-18 40 17 eller petra.elb@rattighetscenter.se, eller

  Julia Leanderson, Verksamhetsutvecklare, på
  julia.leanderson@rattighetscenter.se