Hej Jessica!

Varför engagerar du dig som volontär vid Örebro Rättighetscenter?

Jag engagerar mig vid Örebro Rättighetscenter för att jag tycker att ni arbetar med viktiga frågor. Det är viktigt att informera och hjälpa personer att ta tillvara på sina rättigheter, då det ibland kan vara svårt att veta exakt vad man har för rättigheter i samhället. För mig är det viktig att värna om människors grundläggande rättigheter och lika värde och det får jag en chans att göra via Örebro Rättighetscenter.

Varför är mänskliga rättigheter viktigt för dig?

Mänskliga rättigheter är ett ämne som jag brinner för, då jag tycker att det är en självklarhet att alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt oavsett livssituation. Detta är tyvärr inte en verklighet för alla och därför är viktig för mig att engagera mig i Örebro Rättighetscenter så att alla har tillgång och hjälp att ta tillvara på sina rättigheter.

Vad pluggar du?

Jag läser Rättsvetenskap med internationell inriktning vid Örebro Universitet och är nu inne på min sjätte och sista termin. Det är ett juridiskt program med fokus på internationell juridik och inom ramen för mitt program har jag läst kurser som folkrätt, EU rätt och mänskliga rättigheter.

 

 

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig som volontär? Läs mer här:

Volontär