Idag den 20 november på internationella barndagen uppmärksammar vi barns rättigheter. I en orolig tid är det viktigt att vi inte glömmer bort vår framtid, barnen. Den här dagen är till för att belysa barns situation över världen och att främja förståelsen mellan barn. En oerhört viktig dag, men vad händer med barns rättigheter under resten av året? Vi får inte glömma bort att barn har rättigheter alla dagar, året om.

Den 13 juni i år klubbades FN:s barnkonventionen igenom som svensk lag i riksdagen. Den 1 januari 2020 träder lagen i kraft. En kan fråga sig om barnkonventionen verkligen behövs i svensk lag, vi har det ju redan så bra här. Kommer barnkonventionen verkligen hjälpa barn ännu mer? Trots kritiken vill jag belysa hur viktig just denna lag faktiskt är.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och innebär att alla barn under 18 år ska ha samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras och varje barn har rätt till liv och utveckling. Så fort något berör barn ska barnets bästa tas hänsyn till. Det betyder bland annat att barnet har rätt att få sin åsikt hörd.

Idag finns det brister i de nuvarande lagarna som gäller barn, enligt den utredningen som föreslog att barnkonventionen skulle bli svensk lag. Till exempel rörande barns rätt att höras i alla domstolsbeslut och i förfaranden som rör barn. Skulle du vilja att en domstol fattade beslut om ditt liv utan att du hade rätten att bli hörd? Naturligtvis inte. Det är självklart att barnets åsikter ska komma fram i fall som rör barnet. Konventionen skulle ge domstol och myndigheter ett tydligt barnrättsperspektiv och yrkesverksamma drivs då på att utbilda sig om barns rättigheter, därför behövs barnkonventionen i svensk lag.

En del av kritiken mot att konventionen blev lag var att Barnkonventionen som svensk lag inte kommer att göra någon verklig skillnad för barn i praktiken. Sverige har redan lagar som skyddar barnet och är till för barnets bästa. Det finns dock exempel på tillfällen när barns rättigheter inte tillgodoses idag, till exempel HVB-hem där det har saknats personal på natten. Barnkonventionen blir en tydlig signal till hela samhället att barn har egna rättigheter och den juridiska ställningen skulle stärkas. Förutom signalvärdet blir det tydligt att alla som jobbar med barn ska väga in barnets perspektiv när beslut fattas, därför behövs barnkonventionen som svensk lag.

I dagsläget har 94 länder har gjort barnkonventionen till lag, bland annat Norge som gjorde barnkonventionen till norsk lag 2003. När UNICEF utvärderade resultatet av resultatet av den norska lagen visade utredningen att konventionen generellt sett har stärkts barnets rättsliga ställning i Norge. Därför behövs barnkonventionen även som svensk lag.

Slutligen, även om de allra flesta barnen i Sverige har det bra kommer konventionen att innebära ett skydd för barn i särskilt utsatta situationer. Att konventionen blir lag driver tydligt på utvecklingen av barns rättigheter.

Det är på tiden att barn får en starkare juridisk ställning, det är på tiden att barnets rättigheter sätts i fokus och det är på tiden att barnet för den självklara platsen som fullvärdiga rättighetsbärare. Just därför behövs barnkonventionen som svensk lag.

Louise Forkén, volontär
Örebro Rättighetscenter

 

Källor:

Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19.
https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige
https://www.bgplay.se/video/politisk-symbolhandling-eller-nodvandig-juridik-borde-barnkonventionen-bli-svensk-lag

Kategorier: Debatt