Idag uppmärksammas förintelsens minnesdag världen över för att hedra minnet av de människor som föll offer för förintelsen.[1] Startskottet för det skräckvälde som kom att kallas förintelsen var 1933 då Adolf Hitler utsågs till rikskansler i Tyskland.[2] Judarna förlorade helt sina medborgerliga rättigheter och möjligheten att försörja sig genom lagarna Nazityskland stiftade.[3] Omvärlden protesterade inte avsevärt mot denna förföljelse av judar. De flesta länder var inne i en ekonomisk kris vill därför inte ta emot judar från Nazityskland. [4]

Totalsiffran för antalet judiska dödsoffer varierar mellan 5 och 6 miljoner.[7] Andra grupper trakasserades och mördades också, mellan 200 000 till 500 000 romer[8] och tusentals homosexuella[9] dödades för att nämna några. I krigsförbrytarrättegångar som hölls efter andra världskrigets slut ställdes många av de ansvariga för förintelsen inför rätta och dömdes till långa fängelsestraff eller döden.[10]

Förintelsen skapade i många länder ett stort avståndstagande från antisemitism efter andra världskriget. Mycket tyder på att fördomarna mot judar minskade efter 1945. Detta betyder dock inte att fördomarna och rasismen har försvunnit. På grund av den historiskt djupt rotade antisemitismen lever fortfarande fördomarna och rasismen kvar. Under 2000-talet har det återigen skett en utbredning av antisemitism, vilket kan ta sig i utryck av bagatellisering av förintelsen.[11] Det finns dock många som jobbar emot en spridning av antisemitism. Bland annat ger Svenska kommittén mot antisemitism årligen ut ett pris till personer eller grupper som via sociala medier eller på annat vis har motverkat antisemitism.[12] 2017 gick priset till den ideella föreningen Juridikfronten som arbetar med att initiera och tillse att rättsliga processer drivs mot personer och organisationer på internet som bryter mot lagens bestämmelser om hets mot folkgrupp.[13]

Den 27 januari samlas människor varje år över hela världen i en manifestation för att hedra minnet av förintelsens offer.[14] Det var just det datumet som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.[15] FN deklarerade 2005 att den 27 januari skulle vara minnesdag för förintelsens offer. Det är en dag för att hedra minnet av offren, de som stod emot, och för dem som vill visa sitt stöd för alla människors lika värde.[16]

Louise Forkén, volontär
Örebro Rättighetscenter

 

Källor

[1] https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag 29/11/2018

[2] https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen 29/11 2018

[3] https://www.so-rummet.se/kategorier/kristallnatten 3/12 2018

[4] https://www.so-rummet.se/kategorier/kristallnatten 3/12 2018

[5] Nationalencyklopedin, förintelsen.

[6] https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager 3/12 2018

[7] Nationalencyklopedin, förintelsen.

[8] https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen 5/12 2018

[9] https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/den-nazistiska-forfoljelsen-av-andra-grupper 5/12 2018

[10] Nationalencyklopedin, förintelsen.

[11] https://skma.se/antisemitism/ 5/12 2018

[12] https://skma.se/elsa-priset/ 18/12 2018

[13] http://skma.se/blogg/2017/12/elsapriset-2017-till-juridikfronten-intervju-med-hanna-lundkvist/ 18/12 2018

[14] http://www.un.org/en/holocaustremembrance/ 29/11 2018

[15] Nationalencyklopedin, förintelsen.

[16] https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag 29/11/2018

Kategorier: Internationellt