2019 är utsett till det internationella året för urfolksspråk av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och runt om i världen finns det 370 miljoner människor i 90 olika länder som tillhör olika ursprungsfolk (ca 5 % av jordens befolkning). Det gemensamma för urfolk är att de under historien levt på samma plats innan andra länder invaderade och/eller koloniserade landet, har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från det omkringliggande samhällets. Samerna är ett av dessa urfolk som finns i världen och det enda som finns i Europa.

Idag är det Samefolkets dag (även benämnt som Samernas nationaldag), vilket firas i hela Sápmi med marknader och aktiviteter. Dagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim i Norge 1917 den 6 februari då drygt hundra samer från över nationsgränserna träffades för första gången för att ta upp gemensamma frågor och problem till diskussion.

Samerna som bor i Sverige idag är en minoritet, vilket inte är ovanligt för urfolk då de ofta är minoritet i länderna de bor i. Likaså har samer, precis som många andra urfolksgrupper, förtryckts av andra folk som beslagtagit deras marker, blivit tvångsförflyttade och fått sin kultur åsidosatt. Under tiden då rasbiologi var aktuellt i Sverige och Statens rasbiologiska institut grundades blev samer utsatta för förtryck och rasism, exempelvis då samer påstods vara en underlägsen ”ras”, jämfört med den ”germanska rasen” (på grund av att samernas skallar var kortare).

Idag bortprioriteras fortfarande samernas kultur och traditioner, även om just rasbiologin dog ut kort efter andra världskriget tog slut. Den 11 april 2018 brändes Anita Gimvalls kåta i Stenträsket, Storuman, ned då Länsstyrelsen i Västerbotten menade att det var ett olovligt bygge. Kåtan hade enligt Anita själv stått där sedan början på 1800-talet och är en traditionell bostad för samer, vilket upprörde många personer som läste om beslutet på sociala medier och i nyheterna. Detta skedde trots att Sverige ratificerat FN:s konvention om biologisk mångfald där det stadgas att urfolks traditionella livsstilar ska respekteras. Sverige har även under en lång tid fått kritik av FN för att ILO-konventionen 169 inte ratificerats. Denna konvention innefattar ursprungsfolks rättigheter och skulle kunna bidra till att samernas mark- och vattenrättigheter erkänns och respekteras. Denna tvist mellan FN och Sverige kring ILO 169 har pågått i 29 år och fortfarande är frågan oklart. Än idag är samer en utsatt grupp i Sverige och enligt FN:s rasdiskrimineringskommitté, GERD, saknas specifik lagstiftning som skyddar samernas rättigheter på traditionella landområden medan rapporter om hatbrott och diskriminering fortsätter komma in.

Vill du läsa mer om samer och ursprungsfolk kommer här lite tips på sidor:

www.samer.se
www.sametinget.se
http://www.sprakochfolkminnen.se

 

Ella Strandberg
Örebro Rättighetscenter

 

Källor:

http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Kalender/Kulturarvet-2019—Samernas-nationaldag-och-invigning-av-Jokkmokks-marknad/

http://www.samer.se/1028

http://www.samer.se/1042

http://www.samer.se/4997

http://www.samer.se/ursprungsfolk

http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2019-02-06-samernas-nationaldag.html

https://en.iyil2019.org/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7020355

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6928080

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska_fn-forbundet/pressreleases/rapport-till-fn-s-rasdiskrimineringskommitte-2454018

https://www.sametinget.se/1054

https://www.svd.se/sveriges-hoga-svansforing-sticker-i-ogonen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/upprord-stamning-infor-branning-av-kata