Idag är det den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. Vi minns rasdiskrimineringens offer och vi fortsätter kämpa mot den rasdiskriminering som finns idag.

För 59 år sedan samlades över 5000 svarta demonstranter utanför polishuset i Sharpville i Sydafrika och demonstrerade mot apartheid och de passlagar som begränsade sydafrikaners rörelsefrihet. Protesten var planerad att vara fredlig och pågå under ett flertal dagar, men den sydafrikanska polisstyrkan på 300 poliser öppnade eld mot demonstranterna och dödade 69 demonstranter och skadade över 180 av dem.

Efter massakern i Sharpville hölls över hundra protester och demonstrationer av svarta personer i Sydafrika. Många av dessa protester bemöttes dock av våld från den sydafrikanska polisen och militären. Därefter blev det olagligt att demonstrera och organisationer som motsatte sig apartheid förbjöds. Apartheidregimen upphörde inte förrän 1994.

Idag är det den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. FN:s generalförsamling införde i samband med denna dag en internationell konvention om avskaffandet av alla former av diskriminering. Dagen är till för att hedra de som dog i Sharpvillemassakern, samt att belysa att rasdiskriminering fortfarande finns världen över och behöver motarbetas.

Trots att rasdiskrimineringskonventionen började gälla 1971 i Sverige lever vi inte upp till konventionen. 2018 hölls ett förhör mellan Sverige och FN:s rasdiskrimineringskommitté, eftersom Sverige brister i hanteringen av områden som rör skydd mot diskriminering, urfolksrättigheter och hatbrott. 2018 var inte första gången Sverige fått kritik av FN gällande behandling av urfolk och hanteringen av hatbrott. I FN:s rasdiskrimineringskonvention framgår att staten är skyldig att förbjuda organisationer som hetsar mot folkgrupper på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet. Sverige har därför fått kritik för att antidemokratiska organisationer tillåts demonstrera och bedriva aktiviteter där de bryter mot lagen om hets mot folkgrupp.

Det är 2019 och förändring måste ske.

Ella Strandberg
Örebro Rättighetscenter

 

Referenser:

https://afrope.se/tag/internationella-dagen-for-avskaffandet-av-rasdiskriminering/

https://www.ancestry.se/learn/learningcenters/news.aspx?article=18519703

https://www.blackpast.org/global-african-history/sharpeville-massacre/

https://www.britannica.com/event/Sharpeville-massacre

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/den-21-mars-en-speciell-dag

https://crd.org/sv/2018/05/02/sverige-brister-i-skydd-mot-hatbrott-och-diskriminering-av-minoritetsgrupper/

https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/rekommendationer-fran-fns-rasdiskrimineringskommitte/