Idag uppmärksammar vi den internationella Romadagen. Romer erkändes av FN som internationell minoritetsgrupp just den 8 april i London 1971, då den första romska världskonferensen ägde rum. Till minne av denna dag firas därför romernas nationaldag världen över den 8 april. Under den romska världskonferensen beslutades även om romernas egen flagga och nationalsång. Flaggans färger och hjulet på flaggan symboliserar jorden, himlen och vandringen. Nationalsången heter ”Gelem, Gelem”, vilket betyder ”Jag har vandrat”.

I början på 1500-talet noterades de första romerna i Sverige. Under åren som följt har romer på många sätt blivit utsatta för diskriminering och förtryck i Sverige. År 1617 beslutades att alla romer skulle utvisas och senare stängde Sverige även sin gräns helt för romer. År 1842 infördes den allmänna skolplikten i Sverige, men denna gällde inte för romska barn. Anledningen var att romer inte var folkbokförda eller hade en fast adress. Men romer förbjöds från att stanna kvar i mer än tre dagar i en kommun och kunde därför inte bli folkbokförda. Detta innebar att de flesta romska barnen inte kunde gå i skolan förrän år 1959. Romer nekades även sjukvård under en lång tid i Sverige, vilket innebar att romer som blev sjuka eller skulle föda barn inte fick någon hjälp.

Romer är idag en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och det lever cirka 50 000 romer i Sverige just nu. Som nationell minoritet har romer en ökad möjlighet till inflytande över frågor som rör dem själva och deras situation. Genom minoritetslagen i Sverige har romer även ett större skydd och stöd för att kunna bevara den romska historien, kulturen och språket.

På grund av det historiska förtryck som romer har mött lever tyvärr många rasistiska strukturer, fördomar och antiromska föreställningar kvar vilket kan bidra till att romer idag har svårare att exempelvis få arbete eller en bostad. Fördomarna och föreställningarna kring romer grundar sig bland annat i okunskap och att samhället inte känner till den romska historien. Därför kan du idag på den internationella Romadagen utveckla din kunskap kring den romska historien genom att exempelvis läsa ”Antiziganismen i Sverige” som finns att ladda ner via länken:
http://www.minoritet.se/user/motantiziganism/wp-content/uploads/2015/12/Antiziganismen-i-Sverige.pdf

Sara Karlsson
Örebro Rättighetscenter

 

Källor:

http://www.romernashistoria.se/

http://www.romernashistoria.se/kartan/index_ej_ljud.php

http://www.romernashistoria.se/resources/Vi_laser_om_romer_digital2018_singlepages.pdf

http://www.minoritet.se/romerna-är-en-utsatt%20grupp

http://www.minoritet.se/user/motantiziganism/wp-content/uploads/2015/12/Antiziganismen-i-Sverige.pdf