Länsstyrelsen har beviljat Örebro Rättighetscenter medel för ett kunskapshöjande projekt för asylsökanden om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering genom statsbidraget Tidiga insatser för asylsökanden. Örebro Rättighetscenter kommer därför till våren, utöver den ordinarie verksamheten, genomföra projektet i flera av länets kommuner i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Örebro Rättighetscenter har tidigare genomfört projekt med fokus på rättigheter, riktat till asylsökande. Under 2018-2019 togs också ett nytt koncept, ”Rättighetscirklar” fram. Vårens projekt syftar till att en målgrupp som är nya i Sverige ska få kunskap om rätten att inte bli diskriminerade och på ett interaktivt och grundligt sätt tala om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering inom ramen för Rättighetscirklar.

”Örebro Rättighetscenters erfarenheter från tidigare projekt visar att det finns ett behov av kunskap om rättigheter för gruppen asylsökande i stort och vi är glada att vår ansökan beviljats och att ha fått förtroendet att fortsätta detta viktiga arbete”, säger Caroline Daly, tf. verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter.

Målet vid projektets slut är att studiecirklarna som skapats ska leva kvar och erfarenheter som utvecklats under projektets gång ska etableras i den ordinarie verksamheten.

Örebro Rättighetscenter
Caroline Daly
Tf. verksamhetsansvarig
019-18 40 17
caroline.daly@rattighetscenter.se