Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beviljat medel till Örebro Rättighetscenter för verksamhetsåret 2020. Örebro Rättighetscenter har beviljas medel på 1 555 555 kr.

”Vi är glada och stolta att vi fortsatt har förtroende att arbeta för ett mer jämlikt och rättvist Örebro län. Vi vill att fler ska veta att de kan vända sig till vår antidiskrimineringsbyrå när de upplever diskriminering, kränkande behandling eller sexuella trakasserier. Vi ser också framemot att fortsätta vårt viktiga förebyggande arbete i skolor, civilsamhälle och på arbetsmarknad.” säger Caroline Daly, tf. verksamhetsansvarig vid Örebro Rättighetscenter.

Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå i Örebro län. Rättighetscenter erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade. Örebro Rättighetscenter håller i informationsinsatser och utbildningar om normer, diskriminering och diskrimineringslagstiftningen samt arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete. Hos Rättighetscenter kan du kostnadsfritt få rådgivning och stöd om du känner dig orättvist behandlad eller diskriminerad.

”Bidraget kommer stärka oss ytterligare i vårt arbete mot diskriminering och för de mänskliga rättigheterna”, säger Alma Mutic, ordförande vid Örebro Rättighetscenter.

Under 2020 hoppas Rättighetscenter kunna bredda verksamheten ytterligare i Örebro län, så att alla invånare i länet vet var de kan vända sig för råd och stöd om de upplever sig utsatta för diskriminering.