Transgender Day of Visibility är en internationell dag som infaller årligen idag den 31 mars. Syftet med dagen är att fira transpersoner och belysa den diskriminering som sker mot transpersoner. Begreppet trans är ett paraplybegrepp, vilket innebär att det samlar väldigt många olika identiteter, grupper och personer som identifierar sig med trans på olika sätt. Ordet beskriver bland annat dem av oss som bryter mot normer kring kön och könsidentiteter. Det finns en mängd olika sätt att vara trans, till exempel genom identifiera sig som varken man eller kvinna, eller både och. Normen om att det bara skulle finnas två, statiska, kön är väldigt stark i Sverige och i världen, vilket får negativa konsekvenser såsom att många transpersoner osynliggörs, ifrågasätts eller på olika sätt behandlas sämre än andra. Det kan också leda till en minoritetsstress, som kan uppstå till följd av oro eller beredskap inför att bli utsatt för ifrågasättande.

Vi på Örebro rättighetscenter försöker ständigt lyfta samtal om kön, språk och bemötande för att bredda dessa snäva normer. Vi gör det genom exempelvis utbildningar, studiecirklar och debattartiklar. Vi gör det genom att belysa olika sätt att se på kön, såsom det kroppsliga, juridiska, sociala och mentala. Vi gör det genom att utbilda skolor, arbetsplatser och myndigheter om deras skyldigheter att enligt lag arbeta förebyggande mot diskriminering av bland annat transpersoner.

Förändring görs genom kunskap, reflektion och konkreta handlingar i vardagen. Vi behöver alla synliggöra transperspektivet. Vi behöver alla reflektera kring våra egna idéer, vårt beteende och kring hur strukturer i samhället ser ut. Vi behöver alla, som individer och organisationer, lära oss mer och göra bättre. Idag och alla andra dagar. Vi behöver göra det tillsammans!