Romer är den största minoritetsgruppen i Europa, trots det är det få länder som erkänner det. Vissa EU-länder har lagar som direkt eller indirekt diskriminerar romer och försvårar möjligheter till fast anställning, boende och sjukvård. I Sverige finns lagen om minoritetsgrupper och minoritetsspråk som syftar till att stärka de mänskliga rättigheterna för bland annat romer samt skydda det romska språket och kulturen. Trots det är romer den mest utsatta minoritetsgruppen i Sverige där våld och förföljelse, fördomar och vardagsrasism är något som många romer utsätts för. Okunskap kring romer har skapat en barriär mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället. Örebro Rättighetscenter vill på romernas nationella dag lyfta att romernas språk och kultur är en stor del av det svenska samhället. Bristen på kunskap om romer gör att en del av svenska språkets utveckling och kultur osynliggörs.

I en intervju gjord av romernashistoria[1] beskriver Monica Caldaras, författare och en av de första romska hemspråkslärarna i Norden, vilken stolthet det finns hos romer och styrkan i gemenskapen. Då majoritetsamhällen i alla tider har förtryckt romer har minoritetsgruppen vänt sig till varandra och skapat en stark sammanhållning. ”En gemenskap och ömsesidig respekt som sällan går att hitta i någon annan kultur.” berättar Monica vidare.

Det finns inget land som kan sägas tillhöra romer, det finns ingen landsmassa som förenar gruppen. Då majoritetssamhällen i alla tider har förtryckt romer har minoritetsgrupen vänt sig till varandra och skapat en stark sammanhållning. Monica beskriver hur kulturen är så otroligt viktig eftersom det är den förenar, den romska kulturen bygger också på en respekt för varandra.

Även om romer är spridda över hela världen skiljer det inte sig särskilt mycket mellan grupperna, i intervjun av romernashistoria uppger Monica att umgänget mellan olika romska grupper fungerar generellt bra. En hjälp i gemenskapen över landsgränserna är bland annat att de förenas under samma flagga. Det hände när FN den 8 april 1971 anordnade den första romska kongressen där 14 länder deltog. Det var dessutom då som FN erkände romer som ett världsfolk. Monica beskriver i intervjun att ”För romer är dagen både till för glädje och fest, men även sorg och tankar kring antiziganismen och de som förföljts och dödats under förintelsen på grund av sin romska härkomst.”

Något annat som förenar är språket romani chib, ett språk som länge hemlighållits men som ändå lämnat spår i världsspråken. Även det svenska språket har låneord från romani chib. Ett ord som kan anses som ”typiskt svenskt” och heligt för majoritetssvenskarna är ordet fika. Men Monica meddelar att det faktiskt är ett låneord från Romani chib, även ord som tjej, lack och bira är det. Söker en på ordet fika går det inte direkt att utläsa vart det kommer ifrån. På hemsidor står det att majoritetssvenskar använt ordet under många Romani chib framkommer det att ordet fika först användes inom Romani chib.

Grunden i romers kultur är respekten och tilliten till varandra som blir som en sköld mot omvärldens förtryck och förföljelse. Monica berättar att pengar inte är det viktiga, utan det är familjen som går först. Rikedom och materiella ting är generellt något som prioriteras sist. Samarbete mellan familjer är vanligt och är det någon som är i nöd är det ingen som tvekar att hjälpa till. Majoritetssamhället är otroligt individualiserat, men inom den romska kulturen är det tvärtom. Vi på Örebro rättighetscenter vill lyfta den romska kulturen och att det finns mycket att lära av den. Istället för förutfattade meningar som leder till vardagsrasism kan romer bli förebilder för majoritetssamhället vad gäller att ta hand om varandra och minska individualismen som råder. Vi har lånat in ord av Romani chib, så varför inte fika och nyfiket ta reda på mer om denna kultur som är en stor del av vårt samhälle.

Louice Granholm
Örebro Rättighetscenter

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index4fe2.html

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index87eb.html?id=22&module_instance=1&action=pod_show&navid=22

[1] http://www.romernashistoria.se/intervjuer/page8/page14/index.php