Örebro Rättighetscenter har med stöd av Lars Hiertas Minnesfond producerat en kunskapshöjande rollup-utställning om diskriminering och diskrimineringslagen. Utställningen heter ”Rulla upp diskrimineringslagen!” och lanseras idag måndag den 27 april.

Syftet med utställningen är att höja kunskapen om vad diskriminering är samt var hjälp och råd finns att få för den som utsätts. Utställningen kan också användas som en möjlighet till fördjupning kring frågor om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Förhoppningen är att utställningen ska bidra med en ökad medvetenhet som i förlängningen leder till minskad diskriminering. På så vis blir kunskap en förebyggande åtgärd mot orättvis behandling. Genom utställningen får personer också kunskap om sina rättigheter, vilket ökar möjligheterna till att personer utkräver dem när de kränks.

– Ambitionen har varit att producera ett material som är informativt och lättillgängligt för flera målgrupper och som kan fungera på många olika platser, så som bibliotek, vårdcentraler, skolor, medborgarkontor. Resultatet blev bättre än vad vi kunnat önska och nu ska det bli otroligt roligt att se hur andra tar sig an utställningen och vilka diskussioner den kan inspirera till säger Caroline Daly, tf. verksamhetsansvarig.

Utställningen består av sju roll-ups med information om de sju diskrimineringsgrunderna, bland annat. Med utställningen tillkommer också material för de som i samband med utställningen vill genomföra ett informativt undervisningspass i diskrimineringslagen. Utställningen kan därmed användas som antingen en del av ett pass i diskrimineringslagen eller som en fristående, informativ utställning. Du hittar fördjupningsmaterial och instuderingsfrågor här på hemsidan: https://rattighetscenter.se/wordpress/rollup-utstallning/

För att boka utställningen skickas ett mail till: info@rattighetscenter.se med kontaktuppgifter och information om mellan vilka datum utställningen önskas. Utställningen kommer sedan finnas att hämtas hos Örebro Rättighetscenter eller kunna fraktas mot en avgift.