Pressmeddelande 13 maj 2020

Fortsatta medel för kunskapslyft med rättighetsfokus för asylsökande

Länsstyrelsen har beviljat Örebro Rättighetscenter medel för ett kunskapshöjande projekt för asylsökanden om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering genom statsbidraget Tidiga insatser för asylsökanden. Örebro Rättighetscenter kommer därför till hösten, utöver den ordinarie verksamheten, genomföra projektet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och RFSL Örebro Län.

Örebro Rättighetscenter har tidigare genomfört projekt med fokus på rättigheter, riktat till asylsökande och konceptet ”Rättighetscirklar” har arbetats fram. Höstens projekt syftar fortsatt till att en målgrupp som är nya i Sverige ska få kunskap om rätten att inte bli diskriminerade och på ett interaktivt och grundligt sätt tala om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering inom ramen för Rättighetscirklar.

”Vi är så glada att vår ansökan beviljats och att ha fått fortsatt förtroendet för detta viktiga arbete. Att fortsätta arbetet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och en ny samverkanspart i TIA projektet, RFSL Örebro Län, känns givetvis också roligt”, säger Caroline Daly, tf. verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter.

Målet vid projektets slut är att studiecirklarna som skapats ska leva kvar och erfarenheter som utvecklats under projektets gång ska etableras i den ordinarie verksamheten.

För frågor vänligen kontakta tf verksamhetsansvarig Caroline Daly, 019-184017 eller caroline.daly@rattighetscenter.se