Marsha P Johnson var en aktivist för homosexuella och transpersoners rättigheter i USA, hon kallas ofta för ”LGBTQ+ rörelsens Rosa Parks*”. Idag är det Transgender Day of Remembrance och vi ska minnas alla tusentals liv som släckts i för tidigt. Marsha var en transkvinna vars liv släcktes före sin tid, en av tusentals transpersoners liv som släktes för tidigt. För alltid.

Marshas kropp hittades år 1991 i Hudson River i New York, endast 46 år gammal. Utredningen lades ner på grund av att polisen bedömde att det var självmord. Marshas nära och kära upplevde hela tiden att polisens förundersökning var bristfällig. Ett år efter första utredningen stängts öppnades polisutredning igen och under den nya utredningen ändrades hennes dödsorsak till ”okänd”. Det gick alltså inte att fastställa om hon begick självmord eller om hon mördades, det enda som gick att fastställa var att hon dog genom drunkning. Ytterligare 20 år gick innan fallet öppnas igen år 2012, men även denna gång stängdes fallet utan att något nytt fastställdes. Marsha och hennes anhöriga fick aldrig någon upprättelse. Hennes anhöriga vet fortfarande inte varför hon dog endast 46 år gammal.

Marshas historia är inte unik. Hon är inte den enda transpersonen som blivit utsatt. Enligt data från National Center for Transgender Equality har 58 % av alla transpersoner i USA upplevt någon form av trakasserier det senaste året. Men, det är inte bara ett problem i USA, det är ett problem i hela världen och Sverige.

2015 släppte folkhälsomyndigheten en rapport som visade flera skrämmande exempel på hur transpersoner behandlas i Sverige och resultaten visar på försämring de senaste 10 åren. Bland annat framkom det att 50 % hade under det senaste året undvikit vardagliga aktiviteter p.g.a. rädsla, 20 % hade utsatts för våld och 30 % hade blivit utsatta för psykiskt våld. Dessutom hade 50 % upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna. Hos befolkningen i stort är det ca 9 % som utsatts för kränkande behandling.

Samma rapport visar att det finns ett lågt förtroende för polisen. Våld och otrygghet är en stor del i transpersoners vardag även i Sverige. När det finns ett bristande förtroende för polisen finns det även en ovilja att anmäla brott, därför bör det finnas ett stort mörkertal i statistiken för hur utsatta transpersoner i Sverige är.

En stor del i att stoppa våldet mot transpersoner är att ändra rättsväsendets syn på och attityd mot transpersoner. Samma resurser som läggs på cispersoner** måste också läggas på transpersoner. Mer kompetens om utsatthet och kunskap om transpersoners erfarenheter och verkligheter i rättsväsendet är en nödvändighet. Vi på Örebro Rättighetscenter ser att en del av vägen dit är att införa en ny könstillhörighetslag som bygger på självidentifiering och separerar medicinska ingrepp från könsidentitet. Den lagen ska självklart också skapas inom en snar framtid. Örebro Rättighetscenter vill även se att rättsväsendet inkluderas i diskrimineringslagen för att öka skyddet för bland annat transpersoner.

Sammanfattningsvis är våld, både psykiskt och fysiskt, en del av transpersoners vardag. Om din könsidentitet eller ditt könsuttryck bryter mot normer i samhället ökar risken att bli utsatt för kränkningar och våld, ja ibland även mord. I Sverige har ohälsan ökat och tryggheten minskat bland transpersoner. Detta är oacceptabelt och måste stoppas.

Det är inte bara idag vi ska minnas alla transpersoner som blivit utsatta för våld endast på grund av sin könsidentitet och sitt könsuttryck. Minns istället varje dag, sprid kunskap, kräv likabehandling av rättsväsendet för alla, oavsett könsidentitet och könsuttryck! Aldrig igen ska ett liv släckas för tidigt bara på grund av ens könsidentitet eller könsuttryck. Inga fler liv ska gå till spillo, försvinna före sin tid. För alltid.

* Rosa Parks vägrade ge sin plats på bussen till en vit man. Hon blev en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA.

** En person som identifierar sig och uttrycker sig enligt de sociala förväntningarna av personens biologiska och juridiska kön, förutsatt att det biologiska könet går att fastställa till antingen man eller kvinna.

Rebecca Runesson, Örebro Rättighetscenter.

Referenser
Biography, “Marsha P. Johnson”,
Tillgänglig: https://www.biography.com/activist/marsha-p-johnson (hämtad 3 november)

Carolyn Simon, “the cold case of an LGBTQ Pioneer Marsha P. Johnson”,
Tillgänglig: https://www.hrc.org/news/the-cold-case-of-an-lgbtq-pioneer-marsha-p-johnson (hämtad 3 novmeber)

Magnus Västerbro, “Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen”,
Tillgänglig: https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/rosa-parks-blev-en-symbol-den-amerikanska-medborgarrattsrorelsen (hämtad 4 november)

Örebro Rättighetscenter, “ordlista”,
Tillgänglig: https://rattighetscenter.se/wordpress/ordlista/ (hämtad 10 november)

James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., & Anafi, M., “The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey”, sida 202,
Tillgänglig: https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF (hämtad 12 november)

Frida Sandegård, Magnus Kolsjö, Niclas Sandin, Kina Sjöström, Maria Tillquist, Carina Wrangebo, “Förtroende att stärka”, sida 11 och 32,
Tillgänglig: https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2017/01/RFSL_rapport_Fortroende-att-starka_webb.pdf (hämtad 10 november)

Örebro Rättighetscenter, “antidiskrimineringsbyråer svarar på rekommendationerna i FN:s Universal Periodic Review om mänskliga rättigheter i Sverige”,
Tillgänglig: https://rattighetscenter.se/wordpress/blog/2020/05/05/2020-04-30-antidiskrimineringsbyraer-svarar-pa-rekommendationerna-i-fns-universal-periodic-review-om-manskliga-rattigheter-i-sverige/ (hämtad 12 november)

BRÅ, “Hot och trakasserier”,
Tillgänglig: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/hot-och-trakasserier.html (hämtad 12 november) 

Folkhälsomyndigheten, “Ohälsa och stor utsatthet bland transpersoner”,
Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/juni/ohalsa-och-stor-utsatthet-bland-transpersoner/ (hämtad 6 november) 

Bildkälla: pixabay.com/…/candles-pray-prayer-religion-4298297