Vilka är diskrimineringsgrunderna? Vilka är de vanligaste anmälningarna om diskriminering vi på Örebro Rättighetscenter får in? Vad kan vi erbjuda er verksamhet? Det kan ni få svar på om ni bokar ett informationspass till er! Vi berättar också om vad vi arbetar med samt hur vi kan hjälpa er och de människor ni möter i frågor om diskriminering.

Örebro Rättighetscenter är en antidiskrimineringsbyrå, vilket innebär att vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som blivit utsatta för diskriminering. Det innebär även att vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom påverkansarbete, informationsspridning och utbildningar. Vi riktar oss alltså såväl till dem som riskerar att utsättas för diskriminering till dem som kan riskera att diskriminera andra, och är aktiva inom Örebro län.

Passet riktar sig till verksamheter inom exempelvis arbetsliv, utbildning, civilsamhället eller vård och omsorg som har ett värde i att känna till oss – både för er själva och för dem ni arbetar för. Passet passar för er som vill veta när ni kan hänvisa utsatta till oss samt för er som vill veta mer om vad vi kan erbjuda er verksamhet.

Utifrån rådande läge, då vi inte kan ses på plats, kan vi erbjuda flera lösningar, till exempel genom ett digitalt livepass. Passet bokas vanligen på 15-30 minuter.

Maila utbildning@rattighetscenter.se för mer information eller för att boka ett pass till er!