Under 15 år har Örebro Rättighetscenter genom sitt arbete bidragit till sin vision om ett samhälle fritt från diskriminering och för upprättelse för den enskilde personen som utsatts för diskriminering. I och med föreningens 15 års jubileum 2020 instiftas nu ett pris för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs av andra aktörer för ett mer rättvist samhälle och Örebro.

Rättighetscenter vill med priset uppmärksamma viktigt arbete som genomförs i Örebro län. Vi vill också att framtida pristagare blir stärkta i sitt viktiga förändringsarbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Priset utdelas årligen i samband med föreningens års- eller medlemsmöte till en person och/eller organisation/nätverk som genom sitt arbete och engagemang arbetat för mänskliga rättigheter och mot diskriminering samt för att synliggöra och bekämpa orättvisor i Örebro län.

Pristagarens arbete ska ha genomförts inom Örebro län och bidragit till förändringsarbete i linje med Örebro Rättighetscenters vision om ett samhälle fritt från diskriminering.

Du kan nominera en person eller organisation/verksamhet du tycker bör uppmärksammas för sitt arbete genom att maila motiveringen till info@rattighetscenter.se senast 8 februari.