Idag, den 6:e februari, vill vi på Örebro Rättighetscenter uppmärksamma den samiska nationaldagen. Det var år 1992 som beslutet att fira samernas gemensamma nationaldag på dagens datum fattades för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum 6 februari 1917. Det var nämligen där som samer för första gången samlades över nationsgränsen för att uppmärksamma och samtala kring gemensamma frågor.

Samer är en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper. Samer är skyddade av bland annat diskrimineringslagen under diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Samers rättigheter är också särskilt skyddade genom olika internationella överenskommelser såsom FN:s allmänna förklaring om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter, vilken antogs 1992. Anledningen till särskilt och utökat skydd grundar sig i att samer historiskt blivit utsatta för förtryck och diskriminering på många håll i Sverige. Diskriminering mot samer pågår än idag och många vittnesmål hörs där samer beskriver hur de möts av fördomsfullhet, förakt och diskriminering i vardagen. Det förekommer även att samer nekas jobb trots kompetens eller att de nekas att boka hotellrum på grund av dess samiskt klingande namn. En betydande konsekvens av detta rådande förtryck är vidare att många samer väljer att dölja sin identitet.

Diskriminering gentemot samer behöver motarbetas och Örebro Rättighetscenter anser det avgörande att arbeta förebyggande för att åtgärda denna problematik. Diskriminering får aldrig accepteras och ingen människa ska behöva vara rädd för att visa delar av sin identitet och kultur. samt att uppmuntra och uppmana till att erkänna sin bakgrund, och att vara stolt över den.

För mer information och kunskap om samers kultur, språk och vardag samt samiska frågor och rättigheter kan du vända dig till; https://minoritet.se och https://amnestysapmi.se, och om du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering eller orättvis behandling kan du alltid vända dig till oss på Örebro Rättighetscenter. Oss når du på info@rattighetscenter.se.

Ett tips till dig som är intresserad av sociala media som syftar till att motverka stereotyper om samer är Ina Ommas instagramprofil ”ina.omma” och filmen ”Jag är same”, publicerad 12 oktober 2020.

Kategorier: Debatt