Örebro Rättighetscenters Rättighetsros instiftades i samband med föreningens 15 års firande och tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

2020 års Rättighetsros tilldelas

Örebro Tjejjour 

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

Örebro Tjejjours engagemang i tjejers, kvinnors och transkvinnors liv är ovärderlig i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Föreningen och dess volontärer ger själ och hjärta för att finnas för stöd och hjälp samtidigt som föreningen belyser och arbetar för att motverka orättvisor i samhället.

Genom att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former stärker Örebro Tjejjour unga kvinnor och tjejer.

Föreningen stöttar och lyssnar på de tjejer som känner sig ensamma eller de som har behov av att prata med någon. Alla frågor får en plats och inga problem är för små eller för stora.

I utmanade tider med Corona och ökad utsatthet för våld behövs er verksamhet mer än någonsin.