Teckenspråket i världen har fått en egen FN-dag som infaller den 23 september. FN:s generalförsamling har förklarat den 23 september som Internationella dagen för teckenspråk. Bakom resolutionen om att instifta denna FN-dag ligger World Federation of The Deaf som grundades just denna dag 1951. Denna viktiga resolution erkänner teckenspråkets betydelse och vikten av att döva och hörselskadade får tillgång till teckenspråk så tidigt som möjligt i livet. Första Internationella dagen för teckenspråk firas den 23 september 2018, samma dag som Dövas Dag firas runt om i världen. 

Det finns runt 70 miljoner personer som pratar på teckenspråk i världen och det finns runt 160-170 olika språk i teckenspråk.​Flera länder har inkorporerat föreskrifter om teckenspråk i olika slag av lagstiftning, bland annat om rätten till undervisning på teckenspråk, tillgång till tal och teckenspråkstolkning och rätten för döva och hörselskadade personer att få kommunicera på teckenspråk.

I våra grannländer och i Sverige får döva och hörselskadade barn undervisning både på svenskt teckenspråk och om svenskt teckenspråk. I övriga världen är situationen väldigt sämre. 80–90 procent av alla döva och hörselskadade barn får ingen utbildning alls. 

Därför är det viktigt att idag lyfta vikten av teckenspråk! Vill du ha information om diskriminering i lagens mening, om Örebro Rättighetscenter eller hur du får kontakt med oss kan du hitta det här: Info på svenskt teckenspråk