Örebro Rättighetcenter har i dagarna varit synliga i media. Vi har bland annat lyft behovet av att arbetsgivare tar ansvar för att säkerställa arbetet mot sexuella trakasserier och tillsammans med flera aktörer i det lokala civilsamhället lyft mänskliga rättighets relation till demokrati.

Läs dessa inlägg här:

15 okt Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!

19 okt Civilsamhället en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län