Den 10 december varje år uppmärksammas internationella dagen för de mänskliga rättigheterna med syfte att belysa vikten av att kontinuerligt arbeta för dess genomförande. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna klargörs att var och en är berättigad de mänskliga rättigheterna utan åtskillnad av något slag. Just detta, att det är en mänsklig rättighet att inte utsättas för diskriminering, vill Örebro Rättighetscenter lyfta idag.  

Diskrimineringslagen i Sverige har sitt ursprung i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Vi vill därför förtydliga att delar av en persons identitet, som kön, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller könstillhörighet och/eller könsuttryck, inte ska vara avgörande för vilka möjligheter du har eller hur du behandlas. Principen om icke-diskriminering är en förutsättning för att såväl internationella som nationella bestämmelser om mänskliga rättigheter ska gälla för alla.  

Flera antidiskrimineringsbyråer, funktionsrättsorganisationer och andra rättighetsorganisationer som dagligen tillämpar diskrimineringslagen, vittnar om att principen om icke-diskriminering behöver värnas nu mer än någonsin. Som antidiskrimineringsbyrå vet vi att diskriminering sker dagligen, inom olika samhällsområden och på många olika sätt. Något vi på Örebro Rättighetscenter kommer att bevaka lokalt och regionalt.   

En robust och omfattande diskrimineringsrätt till skydd för de mest utsatta är en viktig måttstock på en rättsstats legitimitet. 

Örebro Rättighetscenter strävar ständigt efter att minska diskriminering samt stötta den enskilde i att få upprättelse. Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för diskriminering är ni välkomna till oss för kostnadsfri juridisk rådgivning. Behöver ni eller er verksamhet öka kunskapen eller kapaciteten kring diskrimineringslagen eller hur ni förebygger diskriminering är ni varmt välkomna också.