Pressmeddelande – Fortsatta medel för kunskapslyft med rättighetsfokus för asylsökande

Pressmeddelande 13 maj 2020 Fortsatta medel för kunskapslyft med rättighetsfokus för asylsökande Länsstyrelsen har beviljat Örebro Rättighetscenter medel för ett kunskapshöjande projekt för asylsökanden om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering genom statsbidraget Tidiga insatser för asylsökanden. Örebro Rättighetscenter kommer därför till hösten, utöver den ordinarie verksamheten, genomföra projektet i samarbete Läs mer…

2020-04-30: Antidiskrimineringsbyråer svarar på rekommendationerna i FN:s Universal Periodic Review om Mänskliga Rättigheter i Sverige

2020-04-30 Regeringskansliet Avseende: A2019/00626/MRB Synpunkter angående UPR-rekommendationer Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar Läs mer…

Rulla upp diskrimineringslagen – din chans för mer kunskap

Örebro Rättighetscenter har med stöd av Lars Hiertas Minnesfond producerat en kunskapshöjande rollup-utställning om diskriminering och diskrimineringslagen. Utställningen heter ”Rulla upp diskrimineringslagen!” och lanseras idag måndag den 27 april. Syftet med utställningen är att höja kunskapen om vad diskriminering är samt var hjälp och råd finns att få för den Läs mer…